Tụ hóa, tụ phân cực

Tụ hóa 10000uF/100V

38.000₫

Tụ hóa 2200uF 50V

2.500₫

Tụ hóa 330uF 50V

180₫

Tụ hóa 330uF 25V

180₫

Tụ hóa 330uF 16V

180₫

Tụ hóa 220uF 25V

200₫

Tụ hóa 100uF 25V

300₫

Tụ hóa 47uF 50V

170₫

Tụ hóa 330uF 450V

9.500₫

Tụ hóa 220uF 450V

7.000₫

Tụ hóa 100uF 450V

5.000₫

Tụ hóa 47uF/450V

Liên hệ

Tụ hóa 22uF 450V

Liên hệ

Tụ hóa 1000uF 35V

1.200₫

Tụ hóa 470uF 35V

500₫

Tụ hóa 220uF 35V

200₫

Tụ hóa 100uF 35V

200₫

Tụ hóa 1000uF 25V

100₫

Tụ hóa 470uF 25V

500₫

Tụ hóa 220uF 25V

300₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: