TỤ ĐIỆN

Tụ hóa 10000uF/100V

38.000₫

Tụ mica 105 275VAC

700₫

Tụ mica 104 275VAC

700₫

Tụ mica 103 275VAC

700₫

Tụ gốm 222 2kv

600₫

Tụ gốm 102 2kv

500₫

Tụ gốm 471 2kv

500₫

Tụ gốm 104

50₫

Tụ gốm 103

50₫

Tụ gốm 33p

50₫

Tụ gốm 22p

50₫

Tụ mica 104 100V

250₫

Tụ mica 223 100V

240₫

Tụ mica 103 100V

130₫

Tụ mica 472 100V

180₫

Tụ mica 102 100V

100₫

Tụ hóa 2200uF 50V

2.500₫

Tụ hóa 330uF 50V

180₫

Tụ hóa 330uF 25V

180₫

Tụ hóa 330uF 16V

180₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: