Tin tức chung

Phương pháp kiểm tra Transistor

Thursday,
25/06/2020
(0) Bình luận

Nội dung : Trình bày phương pháp đo kiểm tra Transistor để xác định hư hỏng, Các hình ảnh minh hoạ quá trình đo kiểm tra Transistor.

Kiểm tra Mosfet – Ứng dụng Mosfet

Thursday,
25/06/2020
(0) Bình luận

Nội dung : Phương pháp đo để xác định Mosfet còn tốt, Mosfet bị hỏng. Ứng dụng của Mosfet trong thực tế, Kiểm tra Mosfet trong mạch điện.

Điện trở – cách đọc trị số

Thursday,
25/06/2020
(0) Bình luận

Nội dung đề cập : Khái niệm về điện trở, Điện trở trong thiết bị điện tử, quy ước màu Quốc tế, Cách đọc trị số điện trở 4 vòng màu, 5 vòng màu.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: