LM78xx, LM79xx|Cửa hàng bán linh kiện điện tử BKH

7805 SMD

2.500₫

78L12

700₫

7915CV

3.500₫

7812CV

3.500₫

7809CV

3.000₫

7905CV

3.500₫

7805CV

3.000₫

79L05

900₫

78L05

700₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: