IC nguồn các loại|cửa hàng linh kiện điện tử BKH

LM2596HVT-ADJ TO-220

9.000₫

LM2596HVS-ADJ TO-263

9.500₫

LM2596T-3.3 TO-220

8.000₫

LM2596S-3.3 TO-263

7.500₫

LM2596T-12 TO-220

8.000₫

LM2596S-12 TO-263

7.500₫

LM2596T-5.0 TO-220

8.000₫

LM2596S-5.0 TO-263

7.500₫

AMS1117-5.0V

2.000₫

AMS1117-ADJ

2.500₫

AMS1117-3.3V

2.000₫

AMS1117-1.8V

2.000₫

LM350K

16.000₫

7805 SMD

2.500₫

LM2576T-5.0

6.000₫

78L12

700₫

7915CV

3.500₫

7812CV

3.500₫

7809CV

3.000₫

TL431

700₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: