CD74xx

74LS04

5.500₫

74HC367

6.500₫

74HC86

5.000₫

74HC540N

7.500₫

74HC74

4.500₫

74HC32

4.500₫

74HC163N

6.000₫

74HC123N

6.500₫

74HC107N

5.000₫

74HC21N

4.500₫

74HC238

8.500₫

74HC148

6.000₫

74HC393P

5.500₫

74HC245N

4.000₫

74HC14P

3.000₫

74HC08

3.000₫

74HC00P

4.000₫

74HC574

6.000₫

74HC138

2.800₫

74HC165AP

5.500₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: